INTERIM Management

Me2COST biedt een interim manager die past bij uw organisatie. Want alleen dat leidt tot een structurele oplossing.

U worstelt met een managementvraagstuk. U wil het onbesprokene bespreekbaar maken. De vanzelfsprekendheid ter discussie stellen. Dan wordt het tijd voor een interim manager van Me2COST. Een interim manager die zichzelf overbodig maakt. Want Me2COST is pas tevreden als uw organisatie zonder onze interim manager verder kan. Verder met een structurele oplossing op een nieuwe weg.
Alles verandert voortdurend. Markten, doelgroepen, concurrentie, distributie, technische en commerciële know-how, om er slechts enkele te noemen. Alleen een organisatie, die deze veranderingen niet als een bedreiging ziet, maar juist als kans, is in staat in onze wereld een toekomst voor zichzelf te veroveren.Informatietechnologie en haar innovatieve mogelijkheden kunnen een essentiële bijdrage leveren aan de processen om op deze veranderingen bedrijfsmatig te anticiperen. Me2COST richt zich met name op het samen met de bedrijfsleiding tot stand brengen van grootschalige technische en/of organisatorische veranderingen. Met als doel: omzetvergroting en rendementsverbetering.

CRISIS Management

Hoewel crisismanagement voor bedrijven steeds belangrijker wordt, weten maar weinig ondernemingen hoe te reageren in een crisis. Hoewel elke specifieke crisissituatie om een eigen aanpak vraagt, is het beter alvast te anticiperen op een mogelijke aanpak om reputatieschade te voorkomen. Er gelden verschillende do`s en dont`s in elke situatie. Zo is het verstandig een draaiboek te hebben waarin de verantwoordelijkheden en taken zijn belegd en is het essentieel snel na een calamiteit met een eerste verklaring te komen en binnen 24 uur met additionele informatie. Belangrijk is slecht nieuws zelf naar buiten te brengen en anderen er niet mee aan de haal te laten gaan.  

Een goede voorbereiding is gewenst wanneer de media te woord gestaan wordt. Daarbij moet iedereen binnen de onderneming hetzelfde verhaal hebben en weten wat er speelt. Transparantie is het belangrijkste gebod; leugens komen immers altijd uit en zijn extreem schadelijk. Ten slotte is crisiscommunicatie niet alleen iets voor de media, maar ook met andere stakeholders moet rekening gehouden worden. Een onderneming moet niet aarzelen externe hulp in te schakelen bij het bestrijden van de crisis.

Project Management

Niet alleen ICT projecten, maar ook communicatie projecten, blijken vaak uit de hand te lopen. Ze leveren niet op wat beloofd werd, gingen meer kosten dan begroot. Zaken waar u niet op zat te wachten. Projectleiding is bedoeld om ervoor te zorgen dat uw project gezond begint en gezond eindigt. Het gaat daarbij dus niet alleen om het evalueren van de oplevering, maar juist vooral om het proces tussen begin en eind.
Me2COST ondersteunt bij alle onderdelen van een project. Ze volgt daarbij zoveel mogelijk een afgeleide van de bekende en geprezen Prince2 methode. Het vaststellen van eisen en wensen, in de vorm van functionele beschrijvingen of schriftelijke briefings (vaak voor ontwerpers of webdesigners), de selectie van middelen, tussentijdse evaluaties en testen, acceptatietesten en evaluaties een belangrijke rol spelen.
Door de projectleiding bij ene professionele partners te beleggen, kan iedereen zich bezighouden met wat hij het beste kan. De marketeer kan zich weer voor 100% op de marketing richten terwijl de projectleiders van Me2COST zorgen dat wat de brandmanager bedacht heeft, ook daadwerkelijk goed en binnen budget wordt gerealiseerd. Een bewezen aanpak welke door alle partijen als positief wordt ervaren!