Het komt voor in elk bedrijf : Mensen worden ziek, veranderingen, projecten of bestaande managers hebben hulp nodig. Me2COST heeft hier voor de oplossing.

 • Overbrugging
  Een plotseling of tijdelijk (ziekte, sabbatical year) ontstane "lege stoel" moet snel worden bezet door een ervaren interim. Gewoon goed management en ervaring op het vakgebied zijn daarbij noodzakelijk.
 • Verandering
  Verandering is een bekende opdracht voor interim-management. Blijvende verbetering (beklijving) is daarbij de focus. Door de inzet van ervaren vakmensen, die begrijpen wat verandering betekent voor mensen en organisaties, die vaker met dat bijltje gehakt hebben en die een verandering kunnen bewerkstelligen met mensen zijn al vele opdrachten succesvol afgesloten.
 • Genezing & verbetering
  Falende managers laten slecht draaiende afdelingen achter. Een aantal symptomen: een gebrek aan teamgeest, gedemotiveerde medewerkers, een gebrek aan respect voor het management, het ontbreken van samenwerking met andere afdelingen, ontevreden afnemers, onvrede over beloning en beoordeling. Dergelijke afdelingen vragen een onevenredige hoeveelheid tijd van directie. Ingrijpen van de directie ligt dan ook uiteindelijk voor de hand en dat betekent dat er zeer snel behoefte bestaat aan een manager die de ontstane situatie ten goede kan keren, een genezingsmanager. Iemand die dat met mensen weet en kan doen zonder hen onnodige angst voor de eigen baan in te boezemen.
 • Projecten
  Met name projecten die met mensen te maken hebben vragen om ervaren projectleiders met managementvaardigheden, zonder afbreuk te doen aan de functionele vakgebieden. Voorbeelden zijn reorganisatieprojecten, fusie- en splitsingsprojecten, projecten voor het opbouwen van een nieuwe organisatie en automatiseringsprojecten.
 • Co-management
  Begeleiding van managers wordt geleverd in de vorm van co-management, bedoeld voor de zittende manager die begeleiding nodig heeft van iemand met managementkwaliteit en -ervaring en gericht op het verbeteren van het functioneren van de manager. Aan de co-manager kunnen ook bepaalde taken worden opgedragen, zoals het houden van functioneringsgesprekken of het realiseren van ingrijpende bezuinigingen.